Bună! Site-ul nostru folosește cookie-uri, în încercarea de a vă oferi cea mai bună experiență de navigare. Prin continuarea navigării, vă exprimați acordul pentru modul în care folosim informațiile obținute astfel. Dacă doriți să aflați mai multe despre tipurile de cookie-uri pe care le utilizăm, inclusiv despre modul în care pot fi dezactivate, vă invităm să consultați politica noastră, disponibilă la aici

Certificari

Important

Parolat: protejat

Postat la iunie 20, 2013

Simpozionul international “Modern Power Systems” 17-20 mai 2011

Postat la mai 06, 2011

Arata toate

Standarde

Standardul de performanţă

Standardul de performanta reglementeaza calitatea serviciului si stabileste indicatorii de performanta în asigurarea acestuia, privind:

Componentele calitatii energiei electrice:

 • continuitatea alimentarii cu energie electrica a clientilor;
 • calitatea tehnica a energiei electrice distribuite;
 • calitatea comerciala a energiei electrice distribuite;

Obligatiile Operatorului de Distributie

  1. Operatorul de distributie (OD) asigura sosirea echipei de interventie în minimum de timp dupa anuntarea de catre utilizator a întreruperii în alimentare, astfel încât restabilirea alimentarii, din momentul anuntarii, dupa o întrerupere neplanificata (avarie, deranjament), sa se realizeze în maximum:
   1. 12 ore pentru mediul urban, în conditii normale de vreme;
   2. 24 de ore pentru mediul rural, în conditii normale de vreme;
   3. 72 de ore pentru mediul urban sau rural, în conditii meteorologice deosebite.
  2. Pentru lucrarile de dezvoltare si mentenanta dintr-un an calendaristic, OD nu îi va produce unui utilizator mai mult de:
   1. 4 întreruperi planificate cu durata de maximum 12 ore fiecare, în mediul urban;
   2. 8 întreruperi planificate cu durata de maximum 16 ore fiecare, în mediul rural.
  3. OD este obligat sa anunte utilizatorii afectati de întreruperile planificate, comunicând durata estimata a acestora.
  4. OD este îndreptatit sa întrerupa alimentarea cu energie electrica în urmatoarele situatii:
   1. când se pericliteaza viata, sanatatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
   2. pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor în echipamentele energetice, în zone de retea electrica sau la nivelul sistemului electroenergetic national;
   3. pentru executarea unor manevre sau lucrari care nu se pot efectua fara întreruperi.
  5. În conditii normale de exploatare, valoarea medie efectiva a tensiunii furnizate în 95% din timpul oricarei perioade dintr-o saptamâna nu trebuie sa aiba o abatere peste ± 10% din tensiunea contractuala la tensiune medie si înalta, respectiv de ± 10% din tensiunea nominala la tensiune joasa, adica 230V într-o retea monofazata si 400V în reteaua trifazata.
  6. Limitele normate de variatie a frecventei în functionare sunt:
   1. 47,00 – 52,00 Hz timp de 100 % pe an;
   2. 49,50 – 50,50 Hz timp de 99,5 % pe an.
  7. În retelele electrice pot aparea supratensiuni tranzitorii (de impuls) în raport cu pamântul, de origine atmosferica sau de comutatie. Protectia contra supratensiunilor tranzitorii trebuie asigurata din faza de proiectare (prevederea de paratrasnete, descarcatoare, etc.), atât la OD cât si la utilizator.
  8. La reclamatia scrisa privind calitatea curbei de tensiune, OD va efectua verificari în punctul de delimitare, va analiza si va informa utilizatorul de rezultatele analizei efectuate si masurile luate.
   1. Termenul standard de raspuns la reclamatii privind nivelul tensiunii este de 15 zile calendaristice, iar pentru alti parametri ai curbei de tensiune este de 30 de zile calendaristice. Daca reclamatiile nu se confirma sau calitatea curbei de tensiune este scazuta din cauza utilizatorului, acesta va plati pentru contravaloarea costurilor de investigare efectuate de OD. Utilizatorul va fi informat de acest fapt de OD înainte de începerea verificarilor.
   2. Termenul standard de raspuns la solicitarile scrise privind explicarea cauzei întreruperilor este de maximum 10 zile lucratoare.

Important!

 • Prevederile Standardului sunt obligatorii pentru toti operatorii de distributie.
 • Anual, fiecare OD trebuie sa ia masuri pentru îmbunatatirea indicatorilor de performanta si sa transmita la ANRE rapoarte privind performantele realizate referitor la calitatea energiei electrice, în functie de standardele impuse.
 • Cerintele standardului de performanta referitoare la asigurarea continuitatii în alimentare si la calitatea tehnica a energiei electrice reprezinta conditiile minime pe care OD le asigura consumatorilor de energie electrica.
 • Pentru fenomenele imprevizibile si necontrolabile (microîntreruperi-întreruperi tranzitorii sau goluri de tensiune cu o durata de maximum 1s, deformarea curbei sinusoidale de curent produsa de receptoarele neliniare ale consumatorilor, supratensiuni tranzitorii, de impuls, în raport cu pamântul, de origine atmosferica sau de comutatie. ), OD este exonerat de orice raspundere. În consecinta, utilizatorul trebuie sa-si ia toate masurile necesare de protectie.

ART 15 (1) Daca un consumator aduce la cunostinta OD cu confirmare medicala de la un medic specialist, vizata si de doctorul de familie, ca o persoana locuind la adresa consumatorului necesita mentinerea în viata prin aparate electrice, OD * trebuie:

•  sa înregistreze adresa drept o cerinta speciala, din motive umanitare;

•  sa ia toate masurile pentru evitarea deconectarii consumatorului;

•  sa ofere consumatorului un numar de telefon de urgenta.

(2) Consumatorii au obligatia sa anunte atunci când nu mai este necesara tratarea locului de consum drept cerinta speciala de ordin umanitar.

ART 36(1) OD face publice (prin publicare pe site, afisare la sediu, etc), în fiecare an, informatiile privind privind monitorizarea continuitatii si calitatii comerciale (anexele 1, 2 si 3).

(2) Începând cu data intrarii în vigoare a prezentului standard, indicatorii publicati trebuie pastrati pe site, pentru a putea urmari evolutia pe o perioada de minimum 5 ani.

(3) OD va asigura pastrarea datelor necesare calcularii indicatorilor de performanta pe o durata de 7 ani.

(4) OD face publice (prin publicare pe site, afisare la sediu, massmedia etc) obligatiile care îi revin prin standardul de performanta, inclusiv prevederile art. 15, respectiv anexa 4.

(5) Pîna la data de 15 ianuarie a fiecarui an, OD trebuie sa publice pe site-ul sau obiectivele propuse pentru anul în curs.

(6) În anexele 1, 2 si 3 si tabelul 3 se prezinta datele pe care OD trebuie sa le transmita anual la ANRE privind monitorizarea continuitatii, calitatii tehnice si calitatii comerciale.

ART 37(1) Prin exceptie de la prevederile prezentului standard, în perioada aplicarii experimentale, respectiv pâna la 31 decembrie 2008, OD vor monitoriza si transmite trimestrial datele prevazute în anexele 1, 2 si 3 la ANRE.

(2) Începând cu anul 2009 datele se vor transmite anual la ANRE, cel mai târziu pâna la sfârsitul primului trimestru al anului urmator.

(3) Pâna la 31 decembrie 2008, OD realizeaza monitorizarea situatiilor de depasire a termenelor pentru care ar trebui platite compensatii. Rezultatele monitorizarii se vor transmite la ANRE si, de asemenea, se vor prezenta pe site-ul OD.

(4) Compensatiile prevazute în anexa 4 se vor acorda începând cu anul 2009.

Anexe – parte integranta la standardul de performanta privind serviciul de distributie a energiei electrice Ordin ANRE 28/2007

 • Indicatori de continuitate a energiei electrice – anexa 1 la standardul de performanta (art. 36 pct. 1)
 • Monitorizarea intreruperilor de lunga durata – anexa 2 la standardul de performanta (art. 36 pct. 1)
 • Indicatori de calitate comerciala – anexa 3 la standardul de performanta (art. 36 pct. 1)
 • Compensatii acordate de OD utilizatorilor pentru nerespectarea termenelor – anexa 4 (art. 36 pct.4)

Prefixe judet Romtelecom +929

Gaseste aici telefonul tau!

Intreruperi in Alimentarea cu Energie Electrica

Lucrari programate

Sesizari si Reclamatii

Opinia ta conteaza!

Aplicația APEL 112

Detalii aici!

Newsletter

Link-uri utile in Site:


Prezentare

Despre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord

Sucursale Distributie energie electrica

Despre Sucursalele de Distributie

Serviciul de distributile energie electrica

Despre serviciul de distributie

Responsabilitate corporatista